Vergoeding Zorgverzekeraar

Vergoeding Zorgverzekeraar

Vaak bent U naast U basisverzekering ook nog aanvullend verzekerd,dat kan als voordeel hebben dat U een gedeelte van de kosten van de glazen vergoed krijgt.Hoeveel dat U vergoed krijgt is afhankelijk van U aanvullende verzekering,dit kunnen we meteen voor U nakijken en U zeggen wat de hoogte is van de vergoeding.Deze vergoeding word dan meteen in mindering gebracht op het totaal bedrag en de declaratie verzorgen wij dan voor U.